Kategoria Biznes i blogowanie

Słowniczek pojęć WCAG

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines, to zestaw wytycznych i zaleceń opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C) mający na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Oto słowniczek pojęć związanych z WCAG.