Regulamin opinii

Na stronie zamieszczane są wyłącznie opinie klientów, którzy mieli okazję korzystać z moich usług lub produktów. Zamieszczone opinie pochodzą z wiadomości prywatnych przesłanych drogą mailową lub przez wiadomości w mediach społecznościowych przez użytkowników produktów lub usług realizowanych przez KS – Krystian Stein, NIP: 6391939545, ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Nie przewidujemy żadnych rabatów, w zamian za opinię, ani nie płacimy za wystawienie opinii.

Jeżeli uważasz, że któraś z opinii zamieszczonych na stronie jest niewiarygodna lub nieprawdziwa to prześlij wiadomość na adres kontakt@sylwiastein.pl. Każde zgłoszenie rozpatrzymy w ciągu 14 dni. 

Regulamin wszedł w życie 11.11.2023. Niektóre z opinii widocznych na stronie zostały przesłane przed tą datą.

Regulaminu może ulec zmianie z istotnych powodów, takich jak nowe przepisy prawne lub zmiany technologiczne. O wszelkich zmianach w regulaminie powiadomimy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie www.