Słowniczek pojęć WCAG

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines, to zestaw wytycznych i zaleceń opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C), który ma na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i ograniczeń. Dostępność internetu stanowi fundamentalny aspekt zapewniający równe szanse i dostęp do informacji, usług i rozrywki dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Dokument WCAG definiuje zasady, wytyczne i kryteria dostępności, które pomagają twórcom treści internetowych tworzyć witryny i aplikacje, które są bardziej dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak osoby niewidome, niedowidzące, z trudnościami w poruszaniu się czy korzystające z technologii asystujących. Poniżej znajduje się słowniczek pojęć, który może pomóc w zrozumieniu kluczowych terminów związanych z WCAG.

 1. Dostępność (Accessibility): Dostępność oznacza, że strona internetowa, aplikacja lub treść cyfrowa jest zaprojektowana i dostosowana w taki sposób, aby była dostępna i użyteczna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i ograniczeń.
 2. WCAG 2.0/2.1: Są to dwie główne wersje WCAG – WCAG 2.0 to pierwsza wersja, a WCAG 2.1 to rozszerzenie wprowadzające nowe zalecenia dotyczące dostępności.
 3. Kontrast kolorów (Color Contrast): WCAG określa wymagania dotyczące kontrastu między tekstem a tłem, aby zapewnić czytelność treści, zwłaszcza osobom z problemami ze wzrokiem.
 4. Alternatywny tekst (Alternative Text): Alternatywny tekst to opis lub etykieta obrazka lub elementu multimedialnego, który jest dostępny dla czytników ekranowych i innych technologii asystujących.
 5. Czytnik ekranowy (Screen Reader): To oprogramowanie lub urządzenie, które odczytuje treść na ekranie dla osób niewidomych lub niedowidzących.
 6. Fokus klawiatury (Keyboard Focus): Wymaganie, aby użytkownicy mogli łatwo przemieszczać się i operować stroną internetową za pomocą klawiatury, zamiast myszy.
 7. Aria (Accessible Rich Internet Applications): Wspomagający standard oznaczania elementów interaktywnych w treści internetowej, aby ułatwić ich dostępność.
 8. Nadawanie kolejności (Tab Order): Ustalanie kolejności, w jakiej elementy strony internetowej otrzymują fokus klawiatury, umożliwiając użytkownikom poruszanie się po stronie za pomocą klawisza Tab.
 9. Pomoc technologiczna (Assistive Technology): To rodzaj oprogramowania lub urządzeń, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w dostępie do treści internetowych, takie jak czytniki ekranowe czy klawiatury Braille’a.
 10. Testy dostępności (Accessibility Testing): Proces sprawdzania, czy strona internetowa lub aplikacja spełnia wytyczne WCAG i jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
 11. Warianty zaleceń (Success Criteria): Konkretne wytyczne i wymagania dotyczące dostępności określone w WCAG, podzielone na różne poziomy (A, AA, AAA) zależnie od stopnia dostępności.
 12. Wzór umożliwiający dostęp (Accessible Pattern): Powtarzalne wzorce projektowe i rozwiązania, które pomagają w tworzeniu dostępnych treści internetowych.
 13. Dyskryminacja (Discrimination): W odniesieniu do dostępności internetowej, oznacza sytuacje, w których osoby z niepełnosprawnościami są wykluczone lub mają utrudniony dostęp do treści online.
 14. Przystępność mobilna (Mobile Accessibility): Zapewnienie dostępności na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety, zgodnie z wytycznymi WCAG.
 15. Przystępność multimodalna (Multimodal Accessibility): Zapewnienie dostępności treści, które można odbierać za pomocą różnych zmysłów, takich jak wzrok, słuch i dotyk.
 16. Przejrzystość (Perceivable): Jedna z głównych zasad WCAG, która mówi o tym, że informacje i elementy interaktywne na stronie internetowej muszą być łatwo dostrzegalne przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zdolności sensorycznych.
 17. Zrozumiałość (Understandable): Kolejna zasada WCAG, która dotyczy czytelności i zrozumiałości treści oraz interakcji na stronie.
 18. Niezależność od urządzeń (Device Independence): Wymaganie, aby treść internetowa była dostępna na różnych urządzeniach, takich jak komputery, smartfony i czytniki ekranowe.
 19. Testy dostępności użytkownika (User Accessibility Testing): Proces oceny dostępności witryny lub aplikacji z udziałem użytkowników z niepełnosprawnościami w celu uzyskania ich opinii i wsparcia w doskonaleniu dostępności.
 20. Alternatywne wersje treści (Alternative Versions): Przygotowanie alternatywnych wersji treści lub funkcji dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak wersje w formie tekstu prostego lub wideo z napisami.
 21. Aplikacje mobilne (Mobile Apps): WCAG zawiera wytyczne dotyczące dostępności nie tylko dla stron internetowych, ale także dla aplikacji mobilnych, aby zapewnić dostępność na urządzeniach przenośnych.
 22. Obszar wyjątkowo interesujący (Landmark Region): Oznaczenie specjalnych obszarów strony internetowej, takich jak nagłówki, menu lub stopka, które ułatwiają nawigację i zrozumienie struktury witryny.
 23. Właściwości stylu (Style Properties): Kontrolowanie i konfigurowanie właściwości stylu, takie jak czcionka i kontrast kolorów, aby dostosować wygląd strony do potrzeb użytkowników z różnymi umiejętnościami.
 24. Zarządzanie dostępnością (Accessibility Management): Proces zapewniania trwałej dostępności treści internetowych, w tym monitorowanie i aktualizowanie zgodności z wytycznymi WCAG.
 25. Lektura ekranowa (Screen Reading): Proces odczytywania treści na ekranie za pomocą czytnika ekranowego, który jest niezbędnym narzędziem dla osób niewidomych i niedowidzących.
 26. Zrozumiała nazwa (Meaningful Name): Oznaczenie elementów interaktywnych, takich jak przyciski i formularze, nazwami, które dokładnie opisują ich funkcję i cel.
 27. Czynnik dostępności (Accessibility Conformance): Określa, w jakim stopniu witryna lub aplikacja spełnia wytyczne WCAG, przy użyciu różnych poziomów dostępności (A, AA, AAA).
 28. Egzekucja kodu (Code Execution): Wymaganie, aby unikać wykonania niezaufanego kodu na stronie internetowej, co może zwiększyć ryzyko ataków i zagrozić bezpieczeństwu użytkowników.
 29. Maksymalny czas reakcji (Maximum Response Time): Wymaganie, aby interaktywne elementy na stronie internetowej reagowały w określonym czasie, aby zapewnić dostępność osobom z niepełnosprawnościami, które mogą potrzebować więcej czasu na interakcje.
 30. Podział treści (Content Partitioning): Dzielenie treści na bardziej zrozumiałe i zarządzalne części, aby ułatwić dostęp i nawigację.

Zrozumienie tych terminów oraz ich zastosowanie w praktyce jest kluczowe dla zapewnienia, że internet stanie się miejscem, które jest dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń.

Jeśli temat WCAG jest w kręgu Twoich zainteresowań koniecznie zasubskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@sylwiastein – w listopadzie pojawi się tam nagranie z rozmowy ze specem od WCAG : )

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments