Team Zostań Specką

Team Zostań Specką

Słowniczek pojęć WCAG

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines, to zestaw wytycznych i zaleceń opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C) mający na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Oto słowniczek pojęć związanych z WCAG.

Czym jest „meta title”?

Meta tytuł (ang. meta title), znany również jako tytuł strony, to element HTML, który definiuje tytuł danej strony internetowej. Jest to tekst wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki oraz jako nagłówek w wynikach wyszukiwania. Oto kilka kluczowych informacji na temat meta…

Czym jest „meta opis”

Meta opis (ang. meta description) jest krótkim opisem treści strony internetowej, który jest wyświetlany w wynikach wyszukiwania pod tytułem linku. Meta opis ma na celu przyciągnięcie uwagi użytkowników i zachęcenie ich do kliknięcia w dany wynik wyszukiwania. Oto kilka kluczowych…

Czym jest CDN?

CDN (Content Delivery Network) to infrastruktura rozproszona, która pomaga w szybkim dostarczaniu treści internetowych, takich jak strony internetowe, obrazy, pliki multimedialne, skrypty i inne zasoby, do użytkowników na całym świecie. Tradycyjnie, gdy użytkownik odwiedzał stronę internetową, żądanie było kierowane bezpośrednio…